Thời hạn để lưu trữ chứng từ kế toán hiện nay 2

Thời hạn để lưu trữ chứng từ kế toán hiện nay

Lưu chứng từ kế toán có thời hạn tối đa là bao nhiêu lâu, được quy định cụ thể như thế nào? Thời hạn lưu trữ tài liệu tối đa là trong bao nhiêu lâu hay được lưu trữ vĩnh viễn. Nếu chưa nắm chắc về thời hạn lưu trữ chứng từ kế toán, bạn hãy tham khảo ngay bài viết này.

Thời hạn lưu trữ tài liệu kế toán tại doanh nghiệp

Thời hạn lưu trữ được quy định tại nghị định 174/2016 đã nêu rõ thời hạn lưu trữ tài liệu kế toán được tính bắt đầu từ ngày kết thúc của kỳ kế toán năm. Thời hạn lưu trữ có liên quan tới việc thành lập đơn bị kế toán tài liệu liên quan tới việc tách hoặc hợp nhất phân chia và chuyển đổi loại hình sở hữu.

Thời hạn để lưu trữ chứng từ kế toán hiện nay 1

Nếu tài liệu liên quan tới giải thể, phá sản hay kết thúc hoạt động sẽ được tính từ ngày hoàn thành và giải thể thủ tục, phá  sản,… Các tài liệu liên quan đến hồ sơ kiểm toán, thanh tra, kiểm tra thì được tính từ ngày có báo cáo kiểm toán hoặc kết luận kiểm tra thanh tra.

Thời hạn lưu trữ tài liệu tối thiểu 5 năm

Các chứng từ kế toán không được ghi trực tiếp trong sổ kế toán và lập báo cáo như phiếu thu- chi, phiếu xuất-nhập kho thì lưu trữ không quá 5 năm.

Các chứng từ và tài liệu dùng để quản lý và điều hành đơn vị kế toán không được ghi trực tiếp vào sổ hay được sử dụng để lập báo cáo tài chính.

Thời hạn để lưu trữ chứng từ kế toán hiện nay 2

Thời hạn lưu trữ tối thiểu 10 năm

Tài liệu kế toán liên quan tới thanh lý và nhượng tài sản cố định, báo cáo kết quả kiểm kê đánh giá tài sản cố định.

>> Tham khảo: Mua Túi Bọc Vali Chính Hãng Tại Hà Nội

Tài liệu của đơn vị đầu tư gồm chứng từ và các tài liệu của kế toán theo năm, tài liệu quyết toán các dự án đã được hoàn thành.

Tài liệu kế toán về thành lập doanh nghiệp có liên quan đến thành lập, chia tách hay hợp nhất sáp nhập chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp thành đơn vị giải thể. Trường hợp đơn bị phá sản, chấm dứt dự án.

Toàn bộ tài liệu liên quan tới hồ sơ kiểm toán nhà nước hồ sơ giám sát, thanh tra của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trên cơ sở tổ chức kiểm toán độc lập.

Các tài liệu kế toán được lưu trữ vĩnh viễn

Với các đơn vị kế toán nhà nước, việc lưu chứng từ kế toán sẽ được lưu vĩnh viễn bao gồm: báo cáo tổng quyết Ngân sách Nhà nước năm đã được Quốc hội phê chuẩn, hồ sơ và báo cáo dự án hoàn thành nhóm A, các dự án trọng điểm quốc gia, an ninh quốc phòng quan trọng, tài liệu kế toán có tính sử liệu và có ý nghĩa kinh tế.

Thời hạn để lưu trữ chứng từ kế toán hiện nay 3

Hình thức hoạt động kinh doanh và các tài liệu kế toán nằm trong trường hợp lưu trữ vĩnh viễn phải bao gồm các tài liệu, ý nghĩa kinh tế và tính an ninh quốc phòng rất quan trọng thì sẽ được lưu trữ kế toán vĩnh viễn.

Tài liệu kế toán này sẽ do người đứng đầu và đại diện pháp luật theo quy định giao cho bộ phận kế toán và các bộ phận liên quan lưu trữ dưới bản gốc hoặc nhiều hình thức lưu trữ khác tương tự.

Thời hạn lưu trữ chứng từ kế toán vĩnh viễn là các giấy tờ, tài liệu có thời hạn lưu trữ trên 10 năm đến khi tài liệu kế toán hư hỏng tự nhiên thì việc lưu trữ kết thúc.

Trên đây là những chia sẻ đầy đủ nhất về thời hạn lưu chứng từ http://luuhoso.com/meo-luu-tru-ho-chung-tu-mot-cach-khoa-hoc.html  kế toán mới nhất hiện nay. Hy vọng thông qua những chia sẻ trên, bạn đã có thêm kiến thức để thực hiện việc lưu chứng từ tại doanh nghiệp mình sao cho chính xác với quy định của pháp luật.

Nguồn: Bluehouseviet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *